""


""


: 2014-01-06

, "", - "" . . . . . 1. (Honda) 2. (KTM) 3. (Honda) 4. (Sherco) 5. (KTM) 6. (KTM) 7. (Honda) 8. (Yamaha) 9. (KTM) 10. (KTM).
............................................

:


 • :
 • : , ,
 • 13
 • "" -1
 • : ,
 • 30 Forbes
 • "" -
 • "" ""
 • -:
 • "" ""
 • :
 • "" ""
 • ""
 • : ,
 • : ,
 • : ""
 • "" 2015
 • ""
 • : ""
 •